Nieuwe geiten geplaatst

In november hebben er weer nieuwe gezinnen geiten gekregen op de Mother Aïda school. Ook vierden de kinderen dat het schooljaar bijna afgelopen is en ze over zijn gegaan naar hun nieuwe groep. De grote vakantie begint met Kerst en duurt tot eind januari.

Nieuwe certificaten kip, geit en koe

Vanaf nu kunt u naast de geit , ook kippen en koeien kopen. De nieuwe certificaten zijn binnen. Stort uw bijdrage op rekening NL63 RABO 0323 3851 84 t. n. v Mother Aïda M. de Vries Koppejan. Zet erbij welk dier u wilt kopen, welke naam u dit dier wilt geven en vermeld uw naam en adres.  U krijgt uw certificaat thuisgestuurd. Elke geit heeft een uniek nummer en wordt gekoppeld aan een gezin. De koeien en kippen worden gekoppeld aan de school.

Wat levert de geit een gezin op?

We bezochten 6 gezinnen die al wat langer een geit gekregen hebben. De eerste geiten zijn drie jaar geleden gegeven. We hebben de moeders gevraagd wat het resultaat is van het fokken. Het grootste succes is een moeder die nu 12 geiten heeft gefokt. Zij bofte want haar geit kreeg een drieling en tweelingen. Ze gaat 7 geiten inwisselen voor een koe. Gemiddels hebben de vrouwen die drie jaar geleden een geit kregen nu 4 of 5 geiten. Een enkele vrouw moest al een paar geiten verkopen in de droge tijd of door gezinsomstandigheden om het schoolgeld te kunnen betalen. Alle vrouwen zijn erg zuinig op hun bezit. En omdat het projectgeiten zijn blijft het ook hun bezit en niet van hun man. Het bezit van een geit van het project heeft impact. De vrouwen ontwikkelen hierdoor ook zelfstandigheid  en de kinderen gaan meer naar school!

Gelukkige ouders

45 geiten overhandigd op de Mother Aïdaschool

Tijdens en grote ceremonie werden 45 geiten overhandigd door de district chair.  Een ceremonie vol dans en zang en heel veel belangrijke mensen. Een groot feest.

We verheugen ons op het weerzien

Lieve mensen,

We verheugen ons op het weerzien met de mensen in Oeganda. Op 15 juli vliegen we naar Entebbe en de volgende dag zullen we naar Lira vertrekken. We voelen ons verbonden met elkaar en met onze gemeenschappen. In onze kerk branden we als symbool elke week de Oegandese kaars.

Kort verslag en financiële verantwoording 2016-2018

Jaarverslag Mother Aïda Foundation
2016 t/m 2018
In deze jaren is een particulier initiatief vanuit Oeganda uitgegroeid tot de “Mother Aïda foundation”
De Mother Aida school in Lira (Oeganda) is opgericht in 2009 door Lydia Amongi.
In 2016 zijn Lydia Amongi en Meta de Vries samen gestart met het opzetten van een haakproject voor moeders van de Mother Aïda school.
We hebben de vrouwen geleerd om van plastic afvalzakjes tassen te haken. 12 Vrouwen zijn hiermee gestart en de tasjes hebben we in Nederland verkocht in de kerk en privésfeer. De keuze om met plastic afval te werken is genomen omdat hieraan geen kosten zijn verbonden en bewustwording ontstaat rondom plastic afval!
Het doel wat we voor ogen hebben is de vrouwen vaardigheden leren om inkomen te verwerven.
Als microkrediet en stimulans heeft elke vrouw een geit gekregen om het gezinsinkomen te stimuleren en te sparen d.m.v het fokken met de geit. Met als bedoeling de bekostiging van het schoolgeld voor de kinderen.
De regiochief in Lira heeft de start van dit project bijgewoond en de eerste 12 geiten aan de vrouwen overhandigd.
De verkoop in Nederland verliep niet echt goed want de wereldwinkel waar we mee wilden samenwerken stelt hoge eisen aan de kwaliteit en ziet dit product niet op de Nederlandse markt.
We zijn daarom op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om het haakproject verder te ontwikkelen.
De vrouwen haken nu sinds eind 2018 babydekentjes voor een Nederlandse webshop. Ook dit loopt nog niet echt goed. Er zijn problemen met transport, kwaliteit etc. We zijn nog steeds zoekende hoe we dit haakproject verder moeten ontwikkelen. De groep bestaat nog steeds uit ongeveer 12 vrouwen. De kwaliteit van het haakwerk is sterk toegenomen maar we moeten misschien ons meer gaan richten op de lokale verkoop.
In Nederland zijn er veel acties gevoerd om de school in Lira te ondersteunen en er zijn t/m dec 2018 200 geiten geplaatst in de gezinnen.
Acties:
Bloemschikworkshops in De Hofkerk in Delft met sponsoring van de bloemen (twee keer per jaar)
Pannenkoeken bakken in De Hofkerk ( één keer per jaar)
Geit in de klas ( 2 scholen in 2018 )
Donaties:
Particuliere donaties en geitenverkoop gedurende het hele jaar.
In september 2018 is de Mother Aïda foundation geregistreerd in Afrika en is de website gemaakt en gelanceerd.
www.motheraida.org

Financiële verantwoording 2016 t/m 2018

Inkomsten vanuit donaties en acties: €6350,22

Uitgaven: plaatsing van 200 geiten: €5000,00
Transport en dierenarts : €1000,00
Haakproject : € 220,00
Bank/adm/website : € 130,22
Totaal : €6350,22

Eindelijk is er water

Na vele maanden droogte kunnen de kinderen en gezinnen gebruik maken van de nieuwe waterpomp.